Algemene Leden Vergadering

Succesvolle ALV 2019

5 juni 2019 vond de algemene ledenvergadering plaats in Weesp. Er waren 28 leden om het seizoen 18/19 af te sluiten. Het seizoen was extra bijzonder, omdat STG Viking 35 jaar bestond. Dat is aan het einde van het seizoen met veel enthousiasme gevierd op de Jaap Edenbaan.
In ledenaantal groeit de vereniging gestaag. We hebben vooral veel nieuwe jeugdleden gekregen. We zijn ook meer wedstrijden gaan rijden en worden door nieuwe schaatspakken steeds zichtbaarder op de ijsbaan.

Financieel is het seizoen met een mooi positief resultaat afgesloten en ook voor komend seizoen is een plus begroot. Op iets langere termijn zijn er wat wel financiële zorgen, omdat de sponsorinkomsten afkalven. Tijdens de ALV zijn we er ook in geslaagd om enkele openstaande functies op te vullen. Edwin Barendsen heeft aangegeven webmaster te willen worden. De Activiteitencommissie krijgt versterking van Tirza van Rooij en Jeroen Dolman. Uiteindelijk moeten we met zijn allen de vereniging draaiend houden!
Al met al zijn we een bloeiende en levendige schaatsvereniging.