Bestuur
Voorzitter

Henk-Jan Buurman
voorzitter@stgviking.nl
Penningmeester

Ruben Tas
penningmeester@stgviking.nl

Secretaris

Iva Hofsté
secretaris@stgviking.nl

Ledenadministie
Tim Schaefers
abonnementen@stgviking.nl

Jeugdcommmissie
Kim Hilster
jeugdcommissie@stgviking.nl

Kleding
Caroline ter Burg
kleding@stgviking.nl

Trainercoordinators
Willem van Lindeberg
training@stgviking.nl

Wedstrijdcommissie
Fokko Goosen
wedstrijden@stgviking.nl

Ereleden
1. Petra van de Boogert
2. Robert Kamerman
3. Frits Schalij

Leden van verdiensten
1. Jan Bijvoet
2. Cees de Groot
3. Guus van der Lee
4. Willem van Lindeberg