Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering van oorspronkelijk woensdag 3 juni 2020 te verplaatsen naar woensdag 24 juni 2020. We hebben daardoor iets meer voorbereidingstijd en jij hebt  iets meer tijd om je aan te melden (mensen die zich hadden aangemeld hoeven niets te doen). De ALV wordt online gehouden (via Google Meet). Graag nodigen we daar alle leden voor uit. De aanvang is 20.00 uur. Inloggen graag vanaf 19.45 uur, zodat we op tijd kunnen starten. De deadline voor aanmelden is 20 juni 2020. Als je je hebt aangemeld, krijg je een paar dagen voor de ALV een uitnodigingsmail met een Google Meet-link. Daar hoef je 24 juni 2020 vanaf 19.45 uur alleen maar op te klikken om te kunnen deelnemen (ook alleen inbellen via telefoon is mogelijk). Je hebt geen Google account nodig.

In deze ALV zullen we verslag doen van het afgelopen seizoen, stil staan bij de huidige situatie, het nieuwe seizoen bespreken en verantwoording afleggen over de financiën (de Kascommissie zal de penningmeester – gaan we vanuit – décharge verlenen).

Helaas is dit voor nu de beste oplossing. We hopen dat jullie toch willen deelnemen aan de ALV op deze manier. Het besmettingsgevaar is in ieder geval nihil en je kunt in ieder geval zoveel drinken als je wilt, want je hoeft niet te rijden.

Geef je op door op onderstaande knop te klikken. Hier kan je ook de notulen van de ALV 2019 en de agenda voor aanstaande ALV downloaden. Tot 24 juni!

Het bestuur