Verenigingen wordt geadviseerd gebruik te maken van deze modelstatuten van de KNSB. Hiermee zijn verenigingen verzekerd van up-to-date statuten die voldoen aan zowel alle wettelijke voorschriften als de eisen van de KNSB met betrekking tot statuten, reglementen en de Code “Goed Sportbestuur”.

Op dit moment heeft STG Viking nog geen modelstatuten. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om nieuwe modelstatuten te gaan vastleggen. Hiervoor zal op termijn een Algemene Leden Vergadering bijeen geroepen worden om de nieuwe statuten te bekrachtigen.

Statuten van STG Viking: