Verenigingen wordt door de KNSB geadviseerd gebruik te maken van deze modelstatuten. Hiermee zijn verenigingen verzekerd van up-to-date statuten die voldoen aan zowel alle wettelijke voorschriften als de eisen van de KNSB met betrekking tot statuten, reglementen en de Code “Goed Sportbestuur”.

Het bestuur van STG Viking is voornemens de statuten van de vereniging te wijzigen. Onderstaand kunnen de huidige statuten worden gedownload. Hiervoor zal op termijn een Algemene Leden Vergadering bijeen geroepen worden om de nieuwe statuten te bekrachtigen.

Statuten van STG Viking: