Stg Viking Sticky header logo 2x

Algemene Ledenvergadering 2020:

Vergadering verplaatst naar 24 juni. Meld je nu aan!

Algemene-ledenvergadering-2020
Het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering van oorspronkelijk woensdag 3 juni 2020 ter verplaatsen naar woensdag 24 juni 2020. We hebben daardoor iets meer voorbereidingstijd en jij hebt iets meer tijd om je aan te melden (mensen die zich hadden aangemeld hoeven niets te doen). De ALV wordt online gehouden (via Google Meet). Graag nodigen we daar alle leden voor uit. De aanvang is 20.00 uur. Inloggen graag vanaf 19.45 uur, zodat we op tijd kunnen starten. De deadline voor aanmelden is 20 juni 2020. Als je je hebt aangemeld, krijg je een paar dagen voor de ALV een uitnodigingsmail met een Google Meet-link. Daar hoef je 24 juni 2020 vanaf 19.45 uur alleen maar op te klikken om te kunnen deelnemen (ook alleen inbellen via telefoon is mogelijk). Je hebt geen Google account nodig.

In deze ALV zullen we verslag doen van het afgelopen seizoen, stil staan bij de huidige situatie, het nieuwe seizoen bespreken en verantwoording afleggen over de financiën (de Kascommissie zal de penningmeester – gaan we vanuit – décharge verlenen).

Helaas is dit voor nu de beste oplossing. We hopen dat jullie toch willen deelnemen aan de ALV op deze manier. Het besmettingsgevaar is in ieder geval nihil en je kunt zoveel drinken als je wilt, want je hoeft niet te rijden.

Kijk voor meer informatie op de website. Hier kan je ook de notulen van de ALV 2019 en de agenda voor aanstaande ALV downloaden. Opgeven kan door op onderstaande knop te klikken. Tot 24 juni!

Het bestuur

PS. Het bestuur is nog op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden. Op onze Facebookpagina staat een filmpje waarin verschillende bestuursleden zich voorstellen en wat uitleg geven over de verschillende functies binnen het bestuur. Lijkt het je leuk je de komende jaren in te zetten voor onze vereniging als bestuurslid? Stuur een berichtje naar de voorzitter, Henk-Jan Buurman (06-11371358).
custom custom custom custom custom 
MailPoet