Stg Viking Sticky header logo 2x

Algemene Ledenvergadering 2020:

Vergadering gaat door, gezelligheid volgt later!

Algemene-ledenvergadering-2020
LET OP: de deadline voor aanmelden is 29 mei. Meld je dus snel aan!!
In verband met de corona-situatie heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering woensdag 3 juni 2020 online te houden (via Google Meet). Graag nodigen we daar alle leden voor uit. De aanvang is 20.00 uur. Inloggen graag vanaf 19.45 uur, zodat we op tijd kunnen starten. De deadline voor aanmelden is 29 mei 2020. Als je je hebt aangemeld, krijg je een paar dagen voor de ALV een uitnodigingsmail met een Google Meet-link. Daar hoef je 3 juni 2020 vanaf 19.45 uur alleen maar op te klikken om te kunnen deelnemen (ook alleen inbellen via telefoon is mogelijk). Je hebt geen Google account nodig.

In deze ALV zullen we verslag doen van het afgelopen seizoen, stil staan bij de huidige situatie, het nieuwe seizoen bespreken en verantwoording afleggen over de financiën (de Kascommissie zal de penningmeester – gaan we vanuit – décharge verlenen).

Helaas is dit voor nu de beste oplossing. We hopen dat jullie toch willen deelnemen aan de ALV op deze manier. Het besmettingsgevaar is in ieder geval nihil en je kunt zoveel drinken als je wilt, want je hoeft niet te rijden.

Kijk voor meer informatie op de website. Hier kan je ook de notulen van de ALV 2019 en de agenda voor aanstaande ALV downloaden. Opgeven kan door op onderstaande knop te klikken. Tot 3 juni!

Het bestuur
custom custom custom custom custom 
MailPoet